Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

PRODUCENT

mięsa i elementów z indyka

FUNDUSZE EUROPEJSKIEPOIS 2014-2020

Bomadek spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Nazwa projektu: Źródło wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej około 0,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na potrzeby zakładu Bomadek spółka z o.o. w Trzebiechowie Celem projektu jest budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło w zakładzie. W efekcie zakład osiągnie dodatkową zdolność wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 1,65 MW, zwiększy efektywność wykorzystania energii pierwotnej oraz zmniejszy emisyjność w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym.

Wartość projektu: 6 154 412,01 PLN

Wartość dofinansowania: 2 411 451,98 PLN

Okres realizacji projektu: 15.10.2020 – 30.06.2023

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---v-konkurs/

Zgłaszanie nieprawidłowości POIŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/