Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

PRODUCENT

mięsa i elementów z indyka

FUNDUSZE EUROPEJSKIEPOIS 2014-2020

Bomadek spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Nazwa projektu: Źródło wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej około 0,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na potrzeby zakładu Bomadek spółka z o.o. w Trzebiechowie Celem projektu jest budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło w zakładzie. W efekcie zakład osiągnie dodatkową zdolność wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji na poziomie 1,73 MW, zwiększy efektywność wykorzystania energii pierwotnej oraz zmniejszy emisyjność w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym.

 

Wartość projektu: 6 154 411,57 PLN

Wartość dofinansowania: 2 396 619,98 PLN

Okres realizacji projektu: 15.10.2020 – 31.12.2023

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/zrodla-wysokosprawnej-kogeneracji---v-konkurs/

Zgłaszanie nieprawidłowości POIŚ: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

 

 

 


 

 

 

Zakończono budowę instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w Bomadek s p. z o.o. w Trzebiechowie

 

Zakończyła się realizacja ambitnego projektu inwestycyjnego, którego celem była budowa instalacji skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło zakładu na terenie Bomadek spółka z o.o. w Trzebiechowie. Projekt, zatytułowany „Źródło wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładu Bomadek sp. z o.o. w Trzebiechowie” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wartość całkowita projektu wyniosła 6 154 411,57 złotych, z czego 2 396 619,98 złotych stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spójności. Dzięki wsparciu udało się zrealizować założone cele inwestycyjne zgodnie z założeniami.
Instalacja składa się z kilku kluczowych elementów, w tym wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego, zbiorników buforowych oraz stacji transformatorowo-rozdzielczej.
Zgodnie z planami, spodziewane efekty końcowe inwestycji są niezwykle obiecujące. Po zakończeniu prac zakład zyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o łącznej mocy około 1,73 MW. W rezultacie osiągnięta zostanie wyższa efektywność wykorzystania energii pierwotnej, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia emisyjności w wyniku produkcji wykorzystywanej energii elektrycznej z urządzenia zasilanego gazem ziemnym.
Poniżej kilka zdjęć przedstawiających finalny stan instalacji, w tym kluczowe elementy, takie jak agregat kogeneracyjny, zbiorniki buforowe oraz stacja transformatorowo-rozdzielcza. Dzięki nim można zobaczyć ogrom zaangażowania i wysoką jakość realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Inwestycja ta stanowi wyraźny krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i wydajnego wykorzystania zasobów energetycznych. Zwiększona wydajność produkcji energii elektrycznej i cieplnej pozwoli firmie Bomadek sp. z o.o. w Trzebiechowie na dalszy rozwój przy minimalnym wpływie na środowisko.
Warto podkreślić, że udział w tej inwestycji miał także partner, firma EWE Polska Sp. z o.o., która wniosła znaczący wkład w proces planowania, monitorowania oraz wdrażania projektu. Dzięki wsparciu ekspertów z EWE Polska Sp. z o.o. zespół realizacyjny miał dostęp do najnowszych technologii i wiedzy branżowej, co przyczyniło się do optymalizacji procesów inwestycyjnych oraz zapewnienia wydajnego wykorzystania zasobów finansowych.