KontaktKontaktLokalizacjaSpółka wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176826

Wysokość kapitału zakładowego: 9 372 500,00 zł.

„BOMADEK” Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 16, 66-132 Trzebiechów
NIP PL 927 01 01 402
REGON 978063351
BDO 000016196
Tel. 48 (68) 351 41 29

Centrala:
tel. 48 (68) 351 40 85
tel. 48 (68) 603 709 801
tel. 48 (68) 693 362 422

Dział sprzedaży:
tel. 48 (68) 351 41 29 w.30, 45
Zapytania ofertowe: magda.kardel@bomadek.com.pl
Zamówienia: zamowienia@bomadek.com.pl

Księgowość
tel. 48 (68) 351 41 29 w.33, 55, 48, 63
fax 48 (68) 351 41 29 w.50

Kadry
Janina Nowakowska - kadry tel. 068 35 14 129 w.24
email: jnowakowska@bomadek.com.pl