CertyfikatyKontakt
 • Powiększ

  Certyfikat QS

  Niemiecki system QS opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i pasz na wszystkich etapach produkcji począwszy od hodowli po sprzedaż gotowych wyrobów.

 • Powiększ

  Certyfikat halal

  Certyfikat poświadczający, zachowywanie przez firmę Bomadek procedur obowiązujących przy przygotowaniu mięsa halal

 • Powiększ

  Certyfikat QAFP

  Certyfikat Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP

 • Powiększ

  Creditreform - Certyfikat Wiarygodności za bardzo dobrą zdolność płatniczą

  Certyfikat Wiarygodności Creditreform jest dowodem posiadania wysokiej płynności finansowej Państwa firmy, tj. zdolności do terminowej realizacji zobowiązań finansowych.
  Certyfikat Wiarygodności jest przyznawany przez Creditreform na podstawie analizy kilkunastu parametrów i wskaźników uwzględnionych w raporcie o wiarygodności płatniczej (m.in. sposób płatności, zdolność kredytowa, wiek, forma prawna, a także wskaźniki: rentowności, płynności, zadłużenia, obrotowości, i wiele innych).
  Certyfikat Wiarygodności pozwala na:
  - wyróżnienie się spośród konkurencji
  - wzmocnienie pozycji w negocjacjach handlowych
  - potwierdzenie aktualnej informacji o wiarygodności i rzetelności firmy
  - budowanie pozytywnego wizerunku
  - uzyskanie pakietu materiałów promocyjnych, dzięki którym można promować swoją działalność jako wiarygodną i rzetelną

 • Powiększ

  GMP - dobra praktyka produkcyjna

  Wskazuje jakie działania i warunki muszą być spełnione, aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem.

  Jest to procedura gwarantująca, że wytworzony produkt spełnia wymagania jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności. GMP swym zakresem obejmuje wszystkie obszary produkcji żywności.

 • Powiększ

  GHP - dobra praktyka higieniczna

  To warunki higieniczne, które muszą być spełnione na poszczególnych etapach produkcji i obrotu żywnością, aby było zapewnione bezpieczeństwo żywności. GHP swym zakresem obejmuje:
   

  • higienę osobistą i stan zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji, procesy mycia i dezynfekcji
  • zaopatrzenie w wodę
  • usuwanie odpadów i ścieków
  • kontrole zabezpieczania przed szkodnikami
  • kwalifikacje i szkolenia pracowników
  • konserwację maszyn i urządzeń.

   

 • Powiększ

  System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych

  HACCP to system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (Hazard Analysis and Critical Control Points) To system, który identyfikuje wszystkie zagrożenia zdrowotne (mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne) występujące w produkcji żywności, a także środki do kontroli tych zagrożeń. Ma on na celu zapewnienie jakości zdrowotnej produktów spożywczych, żywności bezpiecznej dla zdrowia i życia konsumenta.

  Wdrożony system HACCP jest zgodny z zasadami Kodeksu Komitetu Higieny Żywności (Codex Alimentarius). Stosowanie systemu HACCP prze BOMADEK umożliwia: wytwarzanie bezpiecznej żywności (bez zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych, fizycznych), lepsze wykorzystanie surowców i składników poprzez ich klasyfikację, wzrost zaufania klientów.

 • Powiększ

  IFS - Międzynarodowy Standard Żywności

  International Food Standard (Międzynarodowy Standard Żywności) w skrócie IFS został opracowany w Niemczech i Francji. IFS opracowany jest dla wszystkich producentów żywności oznaczających produkt marką firmy zgodnie z regulacjami dotyczącymi handlu żywnością i uczestników łańcucha żywnościowego. Standard łączy w sobie wymagania zawarte w ISO 9001 i HACCP.

  Standard IFS:

  • zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi
  • stwarza jednolite wymagania dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego
  • ustanawia określone zasady i podstawy do certyfikacji firm dostarczających produkty do sieci handlowych


  Dzięki IFS BOMADEK:

  • zyskał dowód o produkcji bezpiecznych wyrobów wysokiej jakości,
  • otworzył drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zwiększył zaufanie konsumentów i handlowców, dla których bezpieczeństwo i jakość produktu

   

   

   

 • Powiększ

  BRC - Global Standard

  BRC Global Standard – Food to standard opracowany w Wielkiej Brytanii w 1998 roku przez liderów British Retail Consortium w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom.

  Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność. Zastosowanie BRC wpływa na poprawę jakości oraz spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Standard BRC jest stosowany przez dostawców na całym świecie (Europa, Afryka, Środkowy i Daleki Wschód, Azja, Australia, Ameryka Płn. i Płd.).

  Standard BRC:

  • zapewnia bezpieczeństwo i jakość produktów żywnościowych oraz ich zgodność z wymaganiami prawnymi
  • stwarza jednolite wymagania dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego
  • ustanawia określone zasady i podstawy do certyfikacji firm dostarczających produkty do sieci handlowych

   


  Standard BRC obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary bezpieczeństwa żywności i legalności produktu. Definiuje szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione aby zapewnić bezpieczeństwo i konieczny, powtarzalny poziom jakości produktu końcowego.
  Dzięki BRC BOMADEK:

  • uzyskał dowód o produkcji bezpiecznych wyrobów wysokiej jakości,
  • otworzył drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
  • zwiększył zaufanie konsumentów i handlowców, dla których bezpieczeństwo i jakość produktu jest najważniejsze
  • zapewnił ciągłe doskonalenie się firmy.

   

   

„BOMADEK” Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 16
66-132 Trzebiechów

 

Centrala:
tel. 48 (68) 351 41 29
tel. 48 (68) 351 40 85
tel. 48 (68) 603 709 801
tel. 48 (68) 693 362 422
email: biuro@bomadek.com.pl

 

Dział sprzedaży kraj:
tel. 48 (68) 351 41 25
fax 48 (68) 352 82 06