KontaktKontaktWyślij zapytanieSpółka wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000176826

Wysokość kapitału zakładowego: 9 372 500,00 zł.

„BOMADEK” Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 16, 66-132 Trzebiechów
NIP PL 927 01 01 402
REGON 978063351
BDO 000016196
Tel. 48 (68) 351 41 29

 

Zentrale:
tel. 48 (68) 351 40 85
tel. 48 (68) 603 709 801
tel. 48 (68) 693 362 422

 

Vertrieb Ausland:
tel. 48 (68) 351 41 29 w.30, 45
Anfrage: magda.kardel@bomadek.com.pl
Aufträge: zamowienia@bomadek.com.pl